ఎన్నడూ లేనంతగా హైదరాబాద్‌ లో భారీగా అమ్ముడుపోని ఇళ్లు, కారణం ఇదే

హైదరాబాద్‌లో దాదాపు 28,000  ఇళ్లు అమ్ముడుపోలేదు. ఇది ఆశ్చర్యం కలిగించే వా

Read More