ఎన్నడూ లేనంతగా హైదరాబాద్‌ లో భారీగా అమ్ముడుపోని ఇళ్లు, కారణం ఇదే

హైదరాబాద్‌లో దాదాపు 28,000  ఇళ్లు అమ్ముడుపోలేదు. ఇది ఆశ్చర్యం కలిగించే వార్తే. ఎప్పుడూ అమ్మేవారు, కొనేవారు,మధ్యవర్తులతో హాడావిడిగా ఉండే రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ దాదాపు

Read More